Saturday, February 2, 2008

[hangover]

Двете споменати по-горе реакции също изискват преобразуването на NAD+ в NADH. За да може да обработи прекомерните количества NAHD, черният дроб отклонява киселината pyruvate от останалите процеси които я използват. Един от тези процеси е синтезът на глюкоза, а когато този процес е нарушен, черният дроб не успява да снабдява своевременно с глюкоза тъканите и най-вече мозъка. Глюкозата е основната енергийна суровина за мозъка, и при недостига ѝ се наблюдават някои от типичните симптоми на махмурлука – умора, слабост, промени в настроението, понижени внимание и концентрация.

5 comments:

Andi said...

BULGARIAN?!?! Sorry...didn't mean to yell. :o)

Jack Gordon said...

:-P Is that what language that is? Everything sounds like it looks this morning!

bonnie said...

I know how you feel.

Anonymous said...

Goddamit... i knew it! Jack Gordon is a pinko commie!

Anonymous said...

btw, commie gordon knows his chemistry... i recognize NAD+ and NADH which are electron carriers in chemical reactions. Nicotinamide Adenine Dinucleotide...

NAD+ is the oxidized form and NADH is the reduced form.

if you recall the mnemonic from chemistry 101: OILRIG where "Oxidation Involves LOSS Reduction Involves GAIN" of electrons or "H" in REDOX reactions...

that is all...